8/12/22

Αναζήτηση:      
NewsLetters - Email:  

 • EuRoCec - WebTutor - Εκδόσεις Βιβλίων Διαδικτυακών Τεχνολογιών (Αγγλικά) eurocec.eu
 • EU & euRoCec project: 'Build your own e-Business' (Αγγλικά) w3opensource.org
eurocec company        

Η euRoCec ή ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΏΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ιδρύθηκε τον Μάιο του 2007 με αποκλειστικό σκοπό την σχεδίαση και παραγωγή καινοτομικών μοντέλων ανάπτυξης διαδικτυακών εφαρμογών.

Με επικεφαλής Γενικό Διευθυντή τον Οικονομολόγο (O.E.E. 21286) - Αναλυτή Συστημάτων Αλέξη Γκλίνο,  (M.Sc. in E-Commerce / Kingston University - London U.K.) πλαισιωμένο με τους ειδικούς επιστήμονες του Web, η euRoCec πολύ σύντομα δημιούργησε τις δικές της μεθοδολογίες στρατηγικής ανάπτυξης ηλεκτρονικών επιχειρήσεων.
Το Ολιστικό Μοντέλο Ανάπτυξης είναι το αποτέλεσμα της σύνθεσης αυτών των μεθοδολογιών οι οποίες βασίζονται πάνω στις πρότυπες τεχνολογίες του διαδικτύου (Web Standards)b και καθοδηγούνται αποκλειστικά από Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (Relational Database Driven Schemas).

Τον Αύγουστο του 2008, η euRoCec ως νέα εταιρία υψηλής τεχνογνωσίας σχετικά με την δημιουργία Διαδικτυακών Βάσεων Δεδομένων, επιλέχτηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδας και χρηματοδοτήθηκε (Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης) κατά 55% για την σχεδίαση και ανάπτυξη του δια-δραστικού Portal γνώσης και δεξιοτήτων των τεχνολογιών του web "Build your own e-business" το οποίο αναπτύχθηκε με ανοιχτό λογισμικό (open source software) στην αγγλική γλώσσα και βρίσκεται στην διεύθυνση: www.w3opensouce.org

H φιλοσοφία πάνω στην οποία έχει βασιστεί η ανάπτυξη της euRoCec είναι η παροχή διδικτυακών υπηρεσιών σε όλο το φάσμα της λειτουργίας της ηλεκτρονικής επιχείρησης, από την Ανάλυση και Σχεδίαση των διαδραστικών λειτουργιών της, μέχρι την φιλοξενία της (web hosting) στους δικούς μας ταχύτατους web Servers με πλήρη διαχείρηση των Βάσεων Δεδομένων της και τεχνική υποστήριξη 24 ώρες το εικοσιτετράωρο επί 365 ημέρες το χρόνο.

Αποκλειστικός σκoπός αυτής της Ολιστικής προσέγγισης διαδικτυακών ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε e-επιχειρήσεις και e-οργανισμούς είναι να επιτυγχάνονται μετρήσιμα αποτελέσματα σε σχέση με τις επιστροφές των επενδύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί (ROI).

Αυτό σημαίνει,

 • Καθορισμό της επιθυμητής διαδικτυακής στρατηγικής μαζί με τον πελάτη τουλάχιστον για μία πενταετία
 • Εάν χρειαστεί και κριθεί αναγκαίο, αναδιοργάνωση (re-engineering) λειτουργικών διαδικασιών
 • Προοδευτική σχεδίαση και ανάπτυξη των επί μέρους έργων βάσει χρονοδιαγραμμάτων
 • Εφαρμογή των δικών μας μεθοδολογιών ανάπτυξης για την αριστοποίηση της απόδοσης του Web Server (optimization)
 • Φιλοξενία (web hosting) στους δικούς μας ταχύτατους Web Servers
 • Διαρκής δυναμική ενημέρωση περιεχομένου (Dynamic Content Management) με δικό μας λογισμικό (Client Side)
 • Συντήρηση και βελτιστοποίηση δομών και περιεχομένου (Maintenance & Performance) με δικό μας λογισμικό (Server Side)
 • Προβολή και προώθηση μέσα από συγκεκριμένες μεθοδολογίες (SSP euRoCec)
 • Προβολή και προώθηση στις Μηχανές Αναζήτησης (Search Engines Optimization - SEO)
 • Προβολή και προώθηση στα Κοινωνικά Δίκτυα (Social Networking Marketing)
 • Παρακολούθηση στατιστικών κινήσεων λογαριασμών και στόχων (transactions & targets)