8/12/22

Αναζήτηση:      
NewsLetters - Email:  

  • EuRoCec - WebTutor - Εκδόσεις Βιβλίων Διαδικτυακών Τεχνολογιών (Αγγλικά) eurocec.eu
  • EU & euRoCec project: 'Build your own e-Business' (Αγγλικά) w3opensource.org
eurocec elearing

ATHENS ATRIUM
HOTEL & SUITESΣτα διαλείματα προσφέρονται
coffe break & snacks


H Σχεδίαση των Εφαρμοσμένων Σεμιναρίων Διαδικτυακών Τεχνολογιών (Applied Internet Seminars) που αναπτύσουμε, σχετικά με την Διαδικτυακή Ανάπτυξη των Επιχειρήσεων (e-Business Development) καθώς και του Διαδικτυακού Μάρκετινγκ (Internet Marketing), βασίζεται τόσο στην θεωρητική κατάρτιση που πρέπει να αποκτήσουν οι συμμετέχοντες, όσο και στην χρήση και εφαρμογή τους μέσω διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο (real time) εν όσω δηλαδή διεξάγονται τα σεμινάρια μας.

Περισσότερο αναλυτικές πληροφορίες για κάθε Εφαρμοσμένο Σεμινάριο που προσφέρουμε, σχετικά με το θέμα, το περιεχόμενο του (Syllabus), το κόστος, την ημερομηνία διεξαγωγής του, την τοποθεσία διεξαγωγής καθώς και τον εισηγητή, μπορείτε να δείτε στη λίστα που ακολουθεί.Ημερομηνία
Διεξαγωγής
Θ έ μ α    Σ ε μ ι ν α ρ ί ο υ Εισηγητής


23/11/2013
FACEBOOK for BUSINESS
Facebook & Ανάπτυξη Επιχειρήσεων
Αλέξης Γκλίνος