8/12/22

Αναζήτηση:      
NewsLetters - Email:  

  • EuRoCec - WebTutor - Εκδόσεις Βιβλίων Διαδικτυακών Τεχνολογιών (Αγγλικά) eurocec.eu
  • EU & euRoCec project: 'Build your own e-Business' (Αγγλικά) w3opensource.org
eurocec e-business

 

 

 

 

   


 

Η ολοκληρωμένη παρουσία μιας επιχείρησης στο διαδίκτυο πρέπει να έχει βασιστεί στον ολιστικό σχεδιασμό, τόσο της προβολής της εικόνας της όσο και των στοχευμένων αποτελεσμάτων που έχει θέσει.  

Εάν είστε από εκείνους που η προβολή τους στο Διαδίκτυο έχει λιμνάσει μέσα στις στατικές ιστοσελίδες που κάποτε κάποιοι "επαγγελματίες" σας έπεισαν να ανεβάσετε, ή αν είστε από τους τυχερούς που τώρα σκέφτεστε να αξιοποίησετε το Διαδίκτυο,  δείτε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα από μία πιθανή συνεργασία μαζί μας και τα οφέλη που μακροχρόνια θα έχετε (ROI).

Η euRoCec είναι η εταιρία με τους ειδικούς επιστήμονες του Ηλεκτρονικού Επιχειρείν, που έχει χρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαική Ένωση για την δημιουργία Καινοτομικών Διαδικτυακών Εφαρμογών Συστημάτων Βάσεων Δεδομένων (Relational Web Database System Innovations).

 

  Η εφαρμογή της μεθοδολογίας Sessions Scripting Programming
  στην ανάπτυξη e-Business εφαρμογών

 Στο διάγραμμα που παραθέτουμε αμέσως μετά προβάλλεται ο πλήρης κύκλος των αιτήσεων (requests) ενός HTTP εγγράφου (HTML - PHP) για την προσπέλαση του Web Server και της Cache μνήμης του μέσω της SSP μεθοδολογίας.

( Copyright © w3opensource.org. All rights reserved.)

 

Το Oλιστικό μας Mοντέλο Aνάπτυξης Hλεκτρονικών Eπιχειρήσεων μεταφέρει το όλο σχήμα των Πινάκων της Βάσης Δεδομένων (Database Driven Schema) μέσω της SSP μεθοδολογίας στην πλευρά του χρήστη (Client Side) με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται η ελαχιστοποίηση του χρόνου προσπέλασης της Βάσης Δεδομένων και κατ' επέκταση του Web Server και να κερδίζονται η επάρκεια και η καλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα των μέσων (resources).

Ο βαθμός καινοτομίας μας μέσω της μεθοδολογίας αυτής θα μπορούσε να εκφραστεί ως:

Η ΕΠΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΕΙ