8/12/22

Αναζήτηση:      
NewsLetters - Email:  

  • EuRoCec - WebTutor - Εκδόσεις Βιβλίων Διαδικτυακών Τεχνολογιών (Αγγλικά) eurocec.eu
  • EU & euRoCec project: 'Build your own e-Business' (Αγγλικά) w3opensource.org
elearn videos

 

 

 

    Στο επίπεδο των Πολυμέσων (Multimedia) το μοντέλο ανάπτυξης εφαρμογών Videos που έχουμε δημιουργήσει αποτελείται από τρεις συνιστώσες.

  • H πρώτη, αφορά αυτή καθ' αυτή την δημιουργία ψηφιακού θεματικού περιεχομένου.
    με Εικόνα - Κείμενο και Ήχο (ομιλία μουσική κ.α.)

  • H δεύτερη, έχει να κάνει με την διαχείριση των ψηφιακών Videos καθώς και με την κατανομή τους και την διαρκειά τους σε ιστοσελίδες (web pages) OnLine στο διαδίκυο (internet).

  • Η τρίτη συνιστώσα, αφορά την δημιουργία προγραμμάτων διεπαφής (User's Program Interfaces) μέσω των οποίων οι χρήστες ή αγοραστές των CDs και DVDs θα μπορούν να προσπελάζουν τα αποθηκευμένα Videos σε αυτά.