8/12/22

Αναζήτηση:      
NewsLetters - Email:  

  • EuRoCec - WebTutor - Εκδόσεις Βιβλίων Διαδικτυακών Τεχνολογιών (Αγγλικά) eurocec.eu
  • EU & euRoCec project: 'Build your own e-Business' (Αγγλικά) w3opensource.org
elearn tests




 

 

 

Το μοντέλο της δημιουργίας διαδραστικών διαδικτυακών εφαρμογών (interactive web applications) που έχουμε αναπτύξει καθοδηγείται από Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων και Προγραμματισμό Συνεδριών (SSP).

Κάθε συνεδρία χρήστη - επισκέπτη (Client Side) και εφαρμογής (Server Side) διαρκεί, όσο ο χρήστης βρίσκεται εντός της διαδικασίας του να επιλέξει την σωστή απάντηση από ένα σύνολο πολλαπλών απαντήσεων για την συγκεκριμένη ερώτηση (multiple choice) που έχει τεθεί.

Το σύστημα κρατά στατιστικά στοιχεία και στο τέλος της διαδικασίας εμφανίζει επί του συνόλου των ερωτήσεων τα σωστά αποτελέσματα αριθμητικά σαν ποσοστό επί τοις εκατό αφ' ενός και αφ' ετέρου σε έγχρωμη μπάρα υπό μορφή γραφήματος.

Τα αποτελέσματα του onLine - multiple choice test γνώσεων και δεξιοτήτων, μπορούν να εκτυπωθούν για κάθε ένα που συμμετέχει σε αυτό στον τοπικό του εκτυπωτή ή να του αποσταλούν με email.

Η εφαρμογή αυτή, είτε μπορεί να ενσωματωθεί σαν υπο-σύστημα εντός μίας άλλης γενικότερου σχεδιασμού εφαρμογής ηλεκτρονικής μάθησης (e-Learning) και να προσφέρεται δωρεάν σαν μέρος της, είτε να προσφέρεται αυτοτελώς και να τιμολογείται ανάλογα.

Περιορισμός όσον αφορά την ανάπτυξη θεματικών κατηγοριών και δημιουργία αντιστοίχων onLine - multiple choice tests, θεωρητικά τουλάχιστον δεν υπάρχει.
Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί να παράγει θεματικό περιεχόμενο ελέγχου γνώσεων και δεξιοτήτων μέχρι ο σκληρός δίσκος του Database Server που θα φιλοξενεί την Βάση Δεδομένων σας να γεμίσει.